Thứ Hai , Tháng Năm 21 2018
Home / Uncategorized / Gói cáp Quang Hộ gia đình Tháng 02. 2018

Gói cáp Quang Hộ gia đình Tháng 02. 2018

MÔ TẢ DỊCH VỤ F7 F6 F5 F4 F3 F2
Tốc độ Download/ Upload 16 Mbps 22 Mbps 27 Mbps 35 Mbps 45 Mbps 55 Mbps
Tốc độ Upload 16 Mbps 22 Mbps 27 Mbps 35 Mbps 45 Mbps 55 Mbps
Giá cước niêm yết 200,000 260,000 320,000 380,000 440,000 480,000
Trả sau từng tháng
Vật tư triển khai Trang bị Modem FTTH WIFI 4 ports/ Riêng F2: Archer C2 300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 400,000
Trang bị Modem FTTH 97RG6M 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
Số tiền Khách hàng được giảm/ tháng 55,000 105,000 145,000 180,000 200,000 80,000
Số tiền Khách hàng phải đóng/ tháng 145,000 155,000 175,000 200,000 240,000 400,000
Thời gian áp dụng (tháng) 24 tháng
Trả trước 3 tháng(*)
Vật tư triển khai Trang bị Modem FTTH WIFI 4 ports/ Riêng F2: Archer C2 0 0 0 0 0 0
Trang bị Modem FTTH 97RG6M 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
Số tiền Khách hàng được giảm/ tháng 55,000 105,000 145,000 180,000 200,000 80,000
Số tiền Khách hàng phải đóng/ tháng 145,000 155,000 175,000 200,000 240,000 400,000
Số tiền Khách hàng phải đóng/ tháng 24 tháng
Thời gian áp dụng (tháng) 3 tháng
Trả trước 6 tháng
Vật tư triển khai Trang bị Modem FTTH WIFI 4 ports/ Riêng F2: Archer C2 0 0 0 0 0 0
Trang bị Modem FTTH 97RG6M 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
Số tiền Khách hàng được giảm/ tháng 55,000 105,000 145,000 180,000 200,000 80,000
Số tiền Khách hàng phải đóng/ tháng 145,000 155,000 175,000 200,000 240,000 400,000
Thời gian áp dụng (tháng) 24 tháng
Thời gian sử dụng 7 tháng
Trả trước 12 tháng
Vật tư triển khai Trang bị Modem FTTH WIFI 4 ports/ Riêng F2: Archer C2 0 0 0 0 0 0
Trang bị Modem FTTH 97RG6M 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
Số tiền Khách hàng được giảm/ tháng 55,000 105,000 145,000 180,000 200,000 80,000
Số tiền Khách hàng phải đóng/ tháng 145,000 155,000 175,000 200,000 240,000 400,000
Thời gian áp dụng (tháng) 24 tháng
Thời gian sử dụng 14 tháng

About Long

Check Also

Lắp đặt cáp quang wifi FPT tại Huyện Châu Thành

FPT khuyến mãi hấp dẫn khi khách hàng Lắp đặt cáp quang wifi FPT tại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *