HOTLINE: 0964789246
Giải pháp thông minh giúp tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Giải pháp thông minh giúp tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Tại các doanh nghiệp, hầu hết việc tắt bật hệ thống điều hòa đều được kiểm soát bởi một đội ngũ vận hành, tuy nhiên cũng không tránh khỏi việc quên tắt gây lãng phí nguồn điện.
Hotline: 0964789246